Studiemarkt dinsdag 11 juni 2019 op het VCL

Deze jaarlijkse studiemarkt wordt ditmaal gezamenlijk met het HML en het Sorgvliet georganiseerd. De aanvang is 19:00. Dit jaat worden alle deelnemers voor het eerst ingedeeld, om te voorkomen dat sommige presentaties te vol zitten of juist te weinig deelnemers trekken. De indeling wordt via je eigen school bekend gemaakt. Programma met tijden en lokalen .

Universiteiten

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijke betrokken, grensverleggend en streven naar succes.
Algemene voorlichting op de centrale markt.
Presentaties van: Economische Opleidingen (Economie en Econometrie) en Bedrijfskunde.

Technische Universiteit Delft

De TU Delft is de grootste en meest veelzijdige technische universiteit van Nederland. Ook internationaal staat de TU Delft hoog aangeschreven. We lopen voorop in onderzoek naar technologische innovaties. Het onderwijs is altijd up-to-date, praktijkgericht en wordt voortdurend gevoed vanuit het onderzoek.
Algemene voorlichting op de centrale markt.
Presentaties van: Civiele techniek, Aerospace Engineering, Industrieel Ontwerpen (o.v.) en Werktuigbouwkunde (o.v.)

Technische Universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:

  • science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area's Energy,  Health en Smart Mobility
  • science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
  • science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs

We zien het als onze taak ingenieurs op te leiden, die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang. Ook hebben zij de nodige competenties om zich succesvol in maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien.
Algemene voorlichting op de centrale markt.

Universiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.
Algemene voorlichting op de centrale markt.

Universiteit Leiden

Het devies van de universiteit luidt: Praesidium Libertatis, Bolwerk der Vrijheid
In de komende jaren wil de Universiteit Leiden aanzienlijke maatschappelijke bijdragen leveren op het gebied van welvaart, welzijn en cultuur. Talent is onmisbaar om die ambities waar te maken. De universiteit hecht er daarom veel belang aan om getalenteerde mensen te werven en op te leiden, van leerlingen uit het voortgezet onderwijs en universitaire studenten tot jonge onderzoekers en wetenschappers.
De Universiteit Leiden streeft naar een internationaal erkende positie als vooraanstaande onderzoeksintensieve universiteit binnen de Europese ruimte voor hoger onderwijs en onderzoek. Leiden heeft al een leidende positie op zeer veel gebieden, waaronder natuurwetenschappen, life sciences (de zogenoemde rode biotechnologie), geneeskunde, kunsten, sociale wetenschappen, internationaal recht, sterrenkunde en niet-Westerse talen. De universiteit plaatst haar opleidingen in een internationale context en garandeert een kwaliteit die voldoet aan internationaal aanvaarde normen. Onze afgestudeerden zijn daarom volledig toegerust om deel te nemen aan zowel mastersopleidingen als PhD-programma's in Nederland en daarbuiten.
Algemene voorlichting op de centrale markt.
Presentaties van: Psychologie, Rechten, Bestuurskunde, Biomedische wetenschappen en Geneeskunde

Universiteit Tilburg

Tilburg University draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we vooral door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties. Daarom nodigen we bedrijven, organisaties, overheden en burgers uit samen met ons te werken aan nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden voor de maatschappij. Die innovatie vinden we door te onderzoeken, te leren en te begrijpen: Understanding Society.
Algemene voorlichting op de centrale markt.
Presentaties van: Beta sciences & Big Data, Gedragswetenschappen en Maatschappij en Liberal Arts.

Universiteit Twente

De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Onze medewerkers zijn toonaangevend. We schakelen continu met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om baanbrekend onderzoek te genereren. Wij leveren uitmuntende studenten af die uitblinken door hun vermogen hoogwaardige kennis te combineren om zo oplossingen voor de vragen van de toekomst te ontwerpen, samen met bedrijven en overheden in binnen- en buitenland. Als internationaal leidende universiteit zijn wij bepalend voor de innovatiekracht van onze regio.
Algemene voorlichting op de centrale markt.
Presentaties van: Business & ICT, Technical Computer Science, Biomedical technology & Health.

Universiteit Wageningen

De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en draagt met bachelor- en masteropleidingen bij aan voedselzekerheid.
Algemene voorlichting op de centrale markt.

Hogescholen

Haagse Hogeschool

Een bacheloropleiding. Daarvoor zit je goed bij De Haagse. We hebben er ruim 65, in verschillende soorten en maten. De meeste bestaan uit een vierjarig programma, sommige kan je verkort in drie jaar volgen. Een aanzienlijk deel is Engelstalig. Welke variant bij jou past, hangt af van je voorkeur en vooropleiding. Aan het einde van de rit heb je een hbo-diploma op zak.
Algemene voorlichting op de centrale markt.
Presentaties van: International & European LAW (Faculteit Bestuur Recht & Veiligheid), Industrieel Product Ontwerpen (Faculteit Technologie Innovatie & Samenleving), Bestuurskunde (Faculteit Bestuur Recht & Veiligheid), European Studies

Hogeschool InHolland

Als je bij ons komt studeren, dan kies je niet alleen voor een vak of beroep, maar vooral om ‘iemand’ te worden. Een mens die zichzelf ontwikkelt, die bereid is te blijven leren. Leren is ook keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen, opstaan, en doorgaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland
Algemene voorlichting op de centrale markt.

http://ustudy.world/?lang=nl

Gelieerde organisaties

Weg-wijs

Sinds 2005 helpt Weg-Wijs vele jonge mensen op weg naar een onvergetelijke ervaring in het buitenland. We weten, dat onze persoonlijke benadering jou en ons de grootste kans op succes biedt. Als je het gevoel hebt, dat dit precies is wat je zoekt, reserveer dan een oriëntatiegesprek bij Weg-Wijs.
We helpen je vervolgens graag met het aanmelden en regelen wat er allemaal te regelen valt bij je buitenlandse avontuur, zodat je met een gerust hart kunt vertrekken naar het buitenland, op naar een avontuur dat je leven zal verrijken.
Algemene voorlichting op de centrale markt.

KiesWijs

WEES WIJS, KEN JEZELF, KIESWIJS!
Kieswijs helpt je een reis, studie, master of baan te kiezen die bij je past; de Kieswijsanalyse brengt jouw talenten in kaart, de adviseur geeft jou richting en jij maakt de keuze. Zo neem je met plezier gericht je eigen besluit.
Algemene voorlichting op de centrale markt.

UStudy

In Noord-Amerika willen studeren kan een makkelijke beslissing zijn, de uitvoering echter vergt veel kennis en voorbereiding. Uit het grote aanbod aan studierichtingen bij de vele duizenden colleges, universities en prep schools is het vaak moeilijk de juiste keuze te maken:

  • Wat verwacht ik van een school?
  • Welke studie sluit het beste aan bij mijn profiel en wensen?
  • Welk onderwijsniveau in de VS sluit aan op mijn huidige onderwijsniveau?
  • Hoe zit het met huisvesting?
  • Met welke kosten moet ik rekening houden en hoe vind ik financiering?
  • …en alle mogelijke andere vragen.

Wij bieden bij UStudy professioneel en persoonlijk advies via een persoonlijk adviesgesprek bij ons op kantoor of via Skype.
Algemene voorlichting op de centrale markt.

Project Trust

Project Trust has 50 years’ experience of providing Gap Year opportunities for 17-19 year old school leavers. Since 1967, over 7000 Project Trust volunteers have challenged themselves, learnt about the world and discovered how to be a positive force within it… Now its your turn.

Wegwijs

Wegwijs verzorgt workshops, trainingen en advies over o.a. studiekeuze, loopbaan, enz.

Filatim

Wegwijs adviseert op maar bij studiekeuze, loopbaanbegeleiding, enz.