Nieuws & Blog

Website vernieuwd

De website van het decanaat is geheel vernieuwd. De site is nu geheel compatibel met mobiele apparaten. Ook is de site nu zowel op het VWO als op het HAVO gericht, en ligt de focus geheel op LOB. Profielkeuzeondersteuning wordt niet langer via het decanaat geboden, maar via de mentoren en afdelingsleiders.

Nieuwe decaan HAVO

In overleg met de schooleiding is besloten dat de decaan VWO, dhr Vander Stappen, in het schooljaar 2017-2018 ook het decanaat HAVO zal verzorgen. De focus van het decanaat komt dan geheel te liggen op Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. De ondersteuning bij de profielkeuze, en de profielkeuzedagen zullen niet meer door het decanaat worden verzorgd.

Studiemarkt 2016-2017

Dit jaar wordt de jaarlijkse studiemarkt voor het eerst gehouden in samenwerking met het HML en het Maerland. De markt heeft plaats op het HML en start om half acht. Vanwege het grote aantal deelnemers - circa 800 - zijn er drie rondes. Op het secretariaat kun je je voorkeur voor een ronde aangeven.