Nieuws & Blog

Studielening

Hoewel er regelmatig discussie over is blijft het leenstselsel vooralsnog van kracht. De rente is heel laag. Toch is het verstandig goed na te denken over hoeveel je wil lenen. De lening kan invloed hebben op een latere hypotheek.

Afschaffing basisbeurs

De basisbeurs vervalt geheel, zowel de beurs voor thuiswonende als voor uitwonende studenten.

OV-jaarkaart blijft behouden

De OV-jaarkaart blijft behouden. Ook MBO-studenten krijgen een jaarkaart.

Invoering leenstelsel

Studenten kunnen tegen gunstige rente geld lenen voor hun studie. De huidige rente is heel laag, circa 1,5% maar deze varieert mee met de markt en kan dus ook oplopen tot 4% of meer.
Bijverdienen is niet meer gebonden aan een maximum (aangezien er ook geen beurs meer is). Je mag dus zo veel bijverdienen als je wilt. Dit verplicht niet tot terugbetaling.

Verruiming terugbetalingstermijn en -voorwaarden

De opgebouwde studieschuld moet worden afbetaald na afronding van de studie (of nadat de studie permanent is gestopt). Er is echter een aantal zekerheden ingebouwd:

Het maximale maandelijkse termijnbedrag is afhankelijk van je inkomen. Dit bedrag bedraagt 4% van je inkomen, verminderd met het minimum inkomen. Verdien je bijvoorbeeld 3000 euro dan trek je daar het minimum loon van af, ongeveer 1600 euro. Je betaalt dan maximaal 4% van de resterende 1400 euro, dus 56 euro per maand af.
De gehele schuld moet over een periode van maximaal 35 jaar worden afgelost. Een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden indien altijd aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
Het is te allen tijd toegestaan meer af te lossen.
Houd er wel rekening mee dat het hebben van een schuld het verkrijgen van een latere hypotheek of een consumptief krediet aanzienlijk kan bemoeilijken!

Aanvullende beurs blijft behouden

De aanvullende beurs blijft bestaan, hoewel de benaming nu enigszins verwarrend is. Indien het gezamenlijk inkomen van de ouders/verzorgers maximaal 46 duizend euro bedraagt heeft de student recht op een aanvullende beurs.

Vouchers

Na afronding van de studie krijgt de afgestudeerde vouchers ter waarde van 2000 euro die hij/zij dan zou kunnen besteden aan vervolgopleidingen of trainingen. Dit onderdeel is erg vaag. Voor dit bedrag doe je niet veel en bovendien worden dit soort trainingen normaliter door de werkgever betaald. Wat je hiermee moet is dan ook nogal vaag.

Wetsvoorstel Afschaffing basisbeurs

De minister van OCW is van zins een wetsvoorstel in te dienen dat voorziet in de algehele afschaffing van de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs per studiejaar 2015-2016.
Het is helaas zeer aannemelijk dat dit wetsvoorstel zal worden aangenomen. Het geld dat zo wordt bezuinigd zou gedeeltelijk terug moeten vloeien naar het onderwijs en zou moeten leiden tot beter onderwijs - o.a. doordat studenten meer inspraak krijgen. Maar het is lastig te zien hoe een bezuiniging kan leiden tot kwaliteitsverbetering. Al met al is dit is niet erg overtuigend.
Hier lees je wat de gevolgen van dit voorstel zijn. Al deze gevolgen gaan in per september 2015.